كد محصول: 105

باربند

باربند رونیز

  • ساخته شده از ورق به صورت پنل
  • قابلینصب والفبرد و گالن والفبردی
  • سایه بان
  • نقد و بررسی

باربند ماشین آفرودی

ما در مجموعه شیروش موتور انواع تجهیزات مورد نیاز ماشین آفرودی رونیز را طراحی و تولسد مس کنسم باربند سقفی پنلی رونیز دارای مشخصات زیر می باشد:

  • لایت بار جلو و عقب و طرفین
  • بدون سرو صدا و لرزش در حین حرکت
  • امکان نصب بیل و تبر
  • نصب دوچرخه بند
  • نصب جک هایلیفت